Privacy Policy en AVG verklaring Mijnsport BV

Privacy Policy Mijnsport BV

Klik hier om de Privacy policy van Mijnsport van vrijdag 17 mei 2024 te downloaden

De Privacy Policy omvat ook de volgende onderdelen: Mijnspeurtochten, Mijnbuitenspeelclub, de Toernooigenerator, KNVB Schoolvoetbal Amsterdam en het Amsterdams Kampioenschap .

Mijnsport BV met de onderdelen, Mijnspeurtochten, Mijnbuitenspeelclub, de Toernooigenerator, KNVB Schoolvoetbal Amsterdam en het Amsterdams Kampioenschap hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Mijnsport houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
– Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
– Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
– Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
Vragen
Als u naar aanleiding van onze Privacy Policy nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens
Mijnsport BV
Noorderduinzicht 10
1361 DH Almere
023-6202060
vincent@mijnsport.com

www.mijnsport.com
www.schoolvoetbalamsterdam.nl
www.toernooigenerator.com
www.healthylife.nu

Download hier de AVG verklaring van Mijnsport BV van vrijdag 17 mei 2024