Vertrouwenspersoon Sport

Elke organisatie die sportactiviteiten voor kinderen organiseert dient een vertrouwenspersoon te hebben. Ook bij Mijnsport kun je richten tot een vertrouwenspersoon.

U bepaalt zelf wanneer gedrag een grens overgaat. Voorbeelden van grensoverschrijdend gedrag zijn: discriminatie, (seksuele) intimidatie, agressie, geweld, machtsmisbruik, omkoping en pesten. Ervaart u dit zelf of ziet u dit bij een ander? Loop er dan niet mee rond, maak het bespreekbaar.

Klik op deze link voor alle informatie en de mogelijkheid om je te richten tot een vertrouwenspersoon.